1. Hyresobjektet får endast utnyttjas av hyrestagaren på angiven arbetsplats
  2. Hyresobjektet får endast användas för arbetsuppgifter det är avsett för
  3. Vid återlämning skall hyresobjektet vara väl rengjort och i bra skick
  4. Hyrestiden löper från tidigare dagen i avtalet eller avhämtningspunkten
  5. Hyrestiden upphör den dag objektet återlämnas om inte annat avtalats
  6. Betalningsvillkor är 14 dagar netto
  7. Reparationer av hyresobjektet får inte ske utan uthyrarens medgivande
  8. Hyrestagaren ansvarar till fulla värdet av hyresobjektet vid förlust/skada
  9. Alla priser är exklusive moms